Misyon & Vizyonumuz


Deniz Ticaret Odasının en önemli amaçları; denizciliğin ulusal ulaştırma ve denizcilik politikaları ile kamu yararına uygun olarak geliştirilmesi, üyelerin müşterek ihtiyaçlarını karşılamak, mesleki faaliyetlerini kolaylaştırmak, mesleğin genel menfaatlerine uygun olarak gelişmesini sağlamak, mensuplarının birbiri ve halk ile olan ilişkilerinde dürüstlüğü ve güveni hakim kılmak üzere mesleki disiplin, ahlak ve dayanışmayı korumak ve bu kanunda yazılı hizmetler ile mevzuatla odalara verilen görevleri yerine getirmek amacıyla kurulan tüzel kişiliğe sahip kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşlarına hizmetdir. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanunu 5174 kanun numarası ile 18.05.2004 tarihinde kabul edilmiş ve 01.06.2004 tarihinde 25479 sayılı resmi gazetede yayınlanmıştır.

Deniz Ticaret Odası’nın başlıca faliyetleri, deniz taşımacılığıyla ilgili kuralları ve uygulamaları tespit ve tayin etmek araştırmalar yapmak, deniz taşımacılığıyla alakalı bilgi toplamak, deniz ticaretinin ulusal taşımacılık politikasına uygun olarak gelişmesini temin etmek, Türk limanlarının imkanları ve tarifeleri hakkında yabancı kuruluşlara bilgi vermek, denizcilikle ilgili uluslararası örgütlere üye olmak ve bunların faaliyetlerini izlemek ve kanunda belirtilen diğer görevleri yerine getirmektir.