Oda Hizmet Standartları


SIRA NO: Hizmetin Adı Başvuruda İstenen Belgeler Hizmetin Tanımlanma Süresi ( En Geç ) Hizmet Bedeli ( 2017 Yılı )
1 ÖTV ‘siz Yakıt Alım Defteri 1- Yakıt Alım Defter

2- 3 Adet Defter Çıktısı (ilk üç sayfa)

3- Ek-1 Taahhütname (Kiralama var ise Ek-2 Taahhütname)

4-Ek Taahhütname

15 Dakika
O – lOO GRT 35,OO TL
lOl-5OO GRT 45,OO TL
5Ol – l.OOO GRT 5O,OO TL
l.OOl- 2.5OO GRT 65,OO TL
2.5Ol- 5.OOO GRT 85,OO TL
5.OO l ve yukarısı llO,OO TL
2 Seyir İzin Belgesinin Elektronik Ortama Kaydı Türk Bayraklı Özel ve Ticari Yatlar için;

1. Yatın Teknik Bilgilerini İçeren Belge(Tonilato)

2.  Kaptan/ mürettebat ve içindeki yatçıların Türk Uyruklu ise T.C. Kimlik Bilgileri, Yabancı Uyruklu ise Pasaport Bilgileri

3. Sigorta Poliçesi

4. Marina Bağlama Sözleşmesi

5. Kaptan ve diğer mürettebatın gemiadamı yeterlilik belgeleri

6. Kiralanmış ise Charter Sözleşmesi

Yabancı Bayraklı Özel ve Ticari Tekneler İçin;

1.Yacht Register Certificate

2.Kaptan / mürettebat ve içinde­ki yatçıların pasaport bilgileri

3. Sigorta Poliçesi

4. Marina Bağlama Sözleşmesi

5. Kaptan ve diğer mürettebatın gemiadamı yeterlilik belgeleri

6. Kiralanmış ise Charter Sözleşmesi

 

15 – 30 dk Türk ve Yabancı Bayraklı tüm Özel ve Ticari Tekneler için 40,00 TL
3 Oda Kayıt İşlemi TÜZEL KİŞİLER (FİRMA)

1. Oda Kayıt Beyannamesi

2. Tescil ilanın yayınlandığı ticaret sicil gazetesinin aslı veya onaylı örneği yada ticaret sicil tasdiknamesi

3. Temsilcilerin noter tasdikli imza sirküleri

4. Temsilcilerin onaylı ve fotoğraflı nüfus cüzdanı örneği

5.  Temsilcilerin yeni çekilmiş 1(Bir) adet fotoğrafı

6. Temsilcilerin ikametgâh ilmühaberi veya tezkeresi

7.Vergi Levhası fotokopisi

8. Tescil ilanında yayınlanmamışsa noter tasdikli ana sözleşme örneği

GERÇEK KİŞİLER (ŞAHIS)

1.Oda Kayıt Beyannamesi

2.Tescil ilanın yayınlandığı ticaret sicil gazetesinin aslı veya onaylı örneği yada ticaret sicili tasdiknamesi

3. Onaylı ve fotoğraflı nüfus cüzdanı örneği

4. Noter tasdikli imza beyannamesi

5. İkametgâh ilmühaberi veya tezkeresi

6. Yeni çekilmiş 1 (Bir) adet fotoğrafı

7. Vergi Levhası fotokopisi veya vergi kaydını gösteren belge.

 

3 Gün

 

Firmanın Sermayesine göre kayıt ücreti alınır.

DERECEYE ESAS MEBLAĞ (SERMAYE VE ÖZ VARLIK  

KAYIT ÜCRETİ

100.000,00 TL Ve Yukarısı 650,00 TL
80.001,00 TL 99.999,00 TL 600,00 TL
60.001,00 TL 80.000,00 TL 560,00 TL
50.001,00 TL 60.000,00 TL 480,00 TL
25.001,00 TL 50.000,00 TL 390,00 TL
10.001,00 TL 25.000,00 TL 320,00 TL
1,00 TL 10.000,00 TL 280,00 TL
4 Faaliyet Belgesi

Türkçe – İngilizce

Firma Başvurusu 10 Dakika  

Türkçe 20 TL

İngilizce 60 TL

5 İmza Tasdik İşlemi 1. Certificate Onayı

2. Appended Declaration Onayı

3. Bill Of Lading

4. Freight Invoice

5. Gemi Yapı Bildirim Onayı

6. Ticaret sicil Gazete Tasdiki

7. Diğer Belgeler

10 Dakika 20 TL

 

6 Oda Sicil Kaydında Değişikliklerin Yapılması 1.Firmanın Değişiklik Yazısı

2.Ticaret Sicil Gazete Fotokopisi

10 Dakika Bedelsiz
7 Oda Meslek Grup Değişikliği İşlemi 1. Firma Başvuru Yazısı

2. Ticaret Sicil Gazetesi Fotokopisi

3. Diğer Belgeler

10 Gün Bedelsiz
8 Kayıt Silme İşlemi 1.Firma Başvuru Yazısı.

2.Ticaret Sicil Gazetesi Fotokopisi

3. İşi Bıraktığına dair Vergi Daire Yazısı.

4. Diğer Belgeler

10 Gün Bedelsiz
9 Üye Aidat Tahsilatı Tahakkuk işlemi tamamlanan Yıllık Üye aidat ve Munzam aidatlar, her yılın HAZİRAN ve EKİM aylarında üyelerimizin resmi adreslerine gönderilen Üye Borç İhbarnamesine istinaden iki eşit taksitte tahsilatı yapılır. 5 Dakika
10 Türk Bayraklı Gemi Liman Hizmet Ücret Tahakkuku T.C. Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığından alınan bilgilere göre limanlardan hareket eden Türk bayraklı gemilere, Odamız Yönetim Kurulu Kararı onayı ile belirlenen ve Meclis tarafından onaylanan tarifeler üzerinden bağlı bulunduğu acentelere Liman Hizmet ücreti tahakkuku yapılır. Türk Bayraklı Gemilerden Alınan Liman Hizmet Ücreti.

Gemi Gros Ton Ağırlığı TUTAR Yolcu ve

Kruvaziyer

Gemileri

İçin.

0 – 500 GRT Bunker Tankerler için 55,00 TL
0 500 GRT KADAR 80,00 TL 70,00 TL
501 1.500 GRT KADAR 135,00 TL 110,00 TL
1.501 2.500 GRT KADAR 240,00 TL 200,00 TL
2.501 5.000 GRT KADAR 335,00 TL 290,00 TL
5.001 10.000 GRT KADAR 400,00 TL 350,00 TL
10.001 25.000 GRT KADAR 475,00 TL 475,00 TL
25.001 35.000 GRT KADAR 540,00 TL 540,00 TL
35.001 50.000 GRT KADAR 600,00 TL 600,00 TL
50.001 GRT VE YUKARISI 640,00 TL 640,00 TL
11 Yabancı Bayraklı Gemi Liman Hizmet Ücreti ve Navlun Oda Payı Tahakkuku 1.         T.C. Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığından alınan bilgilere göre limanlardan hareket eden Yabancı bayraklı gemilere, Odamız Yönetim Kurulu Kararı onayı ile belirlenen ve Meclis tarafından onaylanan tarifeler üzerinden bağlı bulunduğu acentelere Liman Hizmet ücreti tahakkuku yapılır.

2.         T.C. Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığından alınan bilgilere göre, Yabancı Bayraklı ve Yabancılara kiralanmış Türk Bayraklı gemilere tahakkuk ettirilen yük bilgileri firmanın beyanı üzerine Yönetim Kurulunca belirlenen, Meclis tarafından onaylanan oranda ve/veya tutarda Navlun Oda Payı tahakkuku yapılmaktadır.

Yabancı Bayraklı Gemilerden Alınan Liman Hizmet Ücreti.

Gemi Gros Ton Ağırlığı Tutar Yolcuve

Kruvazier

Gemileri

İçin.

0 500 Grt Kadar 160,00 TL 130,00 TL
501 1.000 Grt Kadar 270,00 TL 220,00 TL
1.001 1.500 Grt Kadar 335,00 TL 270,00 TL
1.501 2.000 Grt Kadar 410,00 TL 340,00 TL
2.001 2.500 Grt Kadar 475,00 TL 405,00 TL
2.501 5.000 Grt Kadar 540,00 TL 490,00 TL
5.001 10.000 Grt Kadar 560,00 TL 540,00 TL
10.001 25.000 Grt Kadar 610,00 TL 610,00 TL
25.001 Grt ve Yukarısı 650,00 TL 650,00 TL
12 Gemi Liman Hizmet Ücreti ve Navlun Oda Payı Tahsilatı 1.Geminin bağlı olduğu acentesine tahakkuk ettirilen gemi Liman Hizmet ücreti Liman Hizmet ücreti Bildirim Formu ile ve Navlun Oda Payı firma beyanı üzerine Navlun Oda Payı bildirim formu ile birlikte tahsilatı yapılır. 5 Dakika Bedelsiz
 13 Belge Satışı TRANSİTLOG (YAT KAYIT) BELGESİ SATIŞI T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığına ait yat kayıt belgelerinin satışı üye talepleri doğrultusunda yapılmaktadır.

1.T.B. Yatlar için (Özel)

2.T.B.Yatlar için (Ticari)

3.T.B.Yatlar için (0-49 GT arası) Sektörel Hizmet Payı

4.T.B. Yatlar için (50 + GT ve yukarı) Sektörel Hizmet Payı

5.Yabancı Bayraklı Yatlar için (Özel)

6.Yabancı Bayraklı Yatlar için (Ticari)

7.Y.B.Yatlar için Transitlog özel (4 Sahipten fazla kullanım için)

8.Y.B.Yatlar için Transitlog ticari (Bakanlıktan belgesiz yatlar için)

9.Yabancı Bayraklı Yatlar için(0-49 GT arası) Sektörel Hizmet Payı

10.Yabancı Bayraklı Yatlar için (50+ GRT ve yukarısı) Sektörel Hizmet Payı

10 Dakika ÜCRETLER

(TB ÖZEL) 30,00 TL

(TB TİCARİ) 30,00 TL

(TB 0-49 GT SHP) 35,00 TL

(TB 50+ GT SHP) 40,00 TL

(YB ÖZEL) 35 $

(YB TİCARİ) 35$

(YB ÖZEL > 4 SAHİP) TAM BOY METRE × 60 $

(YB TİCARİ BAKANLIK BELGESİZ) TAM BOY METRE × 30 $

(YB 0-49 GT SHP ) 85,00 TL

(YB 50+ GT SHP) 120,00 TL

 14 Üyelerden /İlgili Kurumlardan Gelen Gemi Değerleri Taktiri 1.Firma Başvurusu

2.Gemi ile ilgili bilgiler/Sigortası/Faturası/vb.

3.İlgili Bilirkişi veya Ekspere Gönderilecek Görevlendirme Yazısı

4.Bilirkişi veya Eksperden gelen rapor.

5.Firmaya Yazı

4 Gün 1320 TL
 15 Fatura Tasdiki 1.Firma Başvurusu

2.Gemi ile ilgili bilgiler/Sigortası/Faturası/ vb.

3.İlgili Bilirkişi veya Ekspere Gönderilecek Görevlendirme Yazısı

4.Bilirkişi veya Eksperden gelen onaylama yazısı.

5.Firmaya Yazı veya faturanın arkasına yapılan ücret uygunluğu tasdiki

3 Gün FATURA BEDELİ ÜZERİNDEN 1-10.000: 270.- TL

10.001-25.000: 325.- TL

25.011-50.000: 430.- TL

50.001-75.000:480.- TL

75.001-100.000:540.- TL

100.001-150.000:600.- TL 150.001’den yukarısı: 650.- TL

 16 Mahkemelerden Gelen Gemi Adamları Ücret Tespitleri Mahkemelerden gelen yazı

İlgili Bilirkişi veya Ekspere Gönderilecek Görevlendirme Yazısı

Bilirkişi veya Eksperden gelen yazı/rapor.

Mahkemeye gönderilen cevap

1 Hafta Bedelsiz