İleri Yangınla Mücadele Eğitimi


İleri Yangınla Mücadele Eğitimi ve Belgesi

Sözleşmenin VI/3 Kuralı ile Kod Bölümünün A-VI/3 Kısmı hükmü uyarınca yangınla mücadele işlemlerini denetlemek üzere görevlendirilen zabitler “ileri yangınla mücadele eğitimi”ni görmek zorundadır.

İçeriği ve süresi Eğitim-Sınav Yönergesi ile belirlenen ileri yangınla mücadele eğitimini, öğrenim-eğitimleri sırasında başarılı olarak gördüklerini belgeleyen veya İdare tarafından onaylı eğitim kurumlarında gören gemiadamlarına, İdare tarafından “ileri yangınla mücadele belgesi”  verilir.

Ancak, yukarıdaki eğitim özel öğretim kurumlarında verileceği zaman, bu kurumların Milli Eğitim Bakanlığından da izin almaları gereklidir.

Yukarıdaki belgeyi almaya hak kazanan zabitler, ilgili konuda yeterli olduklarını kanıtlamak için, her beş yılda bir İdarenin öngördüğü değerlendirme sınavından geçerek veya tazeleme eğitimine girerek belgelerini yenilemek zorundadır. Bu değerlendirmede başarısız olan zabitler, tekrar sınava tabi tutulur veya eğitim ile belgelerini yenileyebilirler.

İleri Yangınla Mücadele Eğitimine katılmak için gerekli belgeler:

Nüfus Cüzdan Fotokopisi
Gemiadamları Sağlık Yoklama Belgesi Fotokopisi
Sabıka Kaydı Fotokopisi
Gemi adamı Cüzdan Fotokopisi
4 Adet Fotoğraf (Arka Fon Beyaz Olacak)
1 Adet Mavi Plastik Dosya