5 Temel STCW Uygulamalı Eğitimi


TÜM GEMİADAMLARI İÇİN ZORUNLU

  1. a) Denizde kişisel can kurtarma teknikleri eğitimi,
  2. b) Temel ilkyardım eğitimi,
  3. c) Yangın önleme ve yangınla mücadele eğitimi,
  4. d) Personel güvenliği ve sosyal sorumluluk eğitimi,
  5. e) Cankurtarma araçlarını kullanma yeterliği eğitimi,

Tüm gemiadamları yukarıdaki konularda yeterli olduklarını kanıtlamak için, her beş yılda bir İdarenin öngördüğü değerlendirme sınavından geçerek veya tazeleme eğitimine girerek belgelerini yenilemek zorundadırlar. Değerlendirme sınavında başarısız olan gemiadamları, başarısız olduğu konularda tekrar sınava tabi tutulur veya eğitim ile belgelerini yenileyebilirler.

Can kurtarma araçlarını kullanma yeterliği belgesi onsekiz yaşından küçük olmayan ve en az altı ay deniz hizmeti bulunan ve yukarıdaki eğitimleri tamamlayan gemiadamlarına düzenlenebilir.

5 TEMEL STCW Eğitimine katılmak için gerekli belgeler:

Nüfus Cüzdan Fotokopisi
Sağlık Raporu Fotokopisi
Sabıka Kaydı Fotokopisi
Gemi adamı Cüzdan Fotokopisi
4 Adet Fotoğraf (Arka Fon Beyaz Olacak)
1 Adet Mavi Plastik Dosya