Yat Kaptanı 499 GT Eğitimi


Yat Kaptanı (499 GT): En yakın karadan 200 milden daha fazla uzaklaşmadan, 499 GT ve daha küçük özel ve ticari yatlarda Yat Sınıfı gemiadamı olmak için müracaat edenlerden,

Yirmi bir yaşını bitirmiş olmak,

İMEAK Deniz Ticaret Odası Marmaris Şubesi’nin  Marmaris 75. Yıl Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde düzenlenen YAT KAPTANI 499 GT  Eğitimine katılmak ve onbeş metreden daha uzun ticari yatlarda Yat Kaptanı (499 GT) stajyeri olarak toplam altı ay deniz eğitimini, onaylanmış bir staj defterine uygun olarak başarı ile tamamlamak,

“GMDSS Tahditli telsiz operatörü” veya “Kısa Mesafe Telsiz Operatörü” belgesine sahip olmak,

Tıbbi bakım (STCW) belgesine sahip olmak,

GASM Tarafından düzenlenen “Yat Kaptanı (499 GT) sınavı”nı başarmak,

şartlarını sağlayanlar “Yat Kaptanı (499 GT)” yeterliğini almaya hak kazanırlar,

“Yat Kaptanı (499 GT) Eğitimini İdare tarafından onaylı eğitim kurumlarında tamamlayanlara, talepleri halinde İdare tarafından sınavla gemici yeterliği verilir ve Yat Kaptanı (499 GT) stajyeri olarak gerekli deniz hizmeti gemici yeterliği ile yapılabilir.

Yat Kaptanı (499 GT) Eğitimine katılmak için gerekli belgeler:

Nüfus Cüzdan Fotokopisi
Gemiadamları Sağlık Yoklama Belgesi Fotokopisi
1 Adet Sabıka Kaydı Fotokopisi
4 Adet Fotoğraf (Arka Fon Beyaz Olacak)
Diploma veya Öğrenim Belgesi Fotokopisi
1 Adet Mavi Plastik Dosya