Gemici Eğitimi


GEMİCİ olmak için müracaat edenlerden;

– 16 yaşını bitirmek, en az ilköğretim okulu mezunu olmak ve,

– İMEAK Deniz Ticaret Odası Marmaris Şubesi’nin  Marmaris 75. Yıl Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde düzenlenen GEMİCİ Eğitimine katılmak

-En az ilköğretim okulu mezunu olup askerlik görevinin dokuz ayını ya da dört yıllık fakülte mezunu olup askerlik görevinin en az dört ayını, faal gemilerde güverte eri olarak yaptığını belgelemek,

şartlarından birini yerine getirmek ve ayrıca Gemici Sınavı’nı başarmak şartını sağlayanlar “Gemici” yeterliğini almaya hak kazanırlar.

GEMİCİ Eğitimine katılmak için gerekli belgeler:

Nüfus Cüzdan Fotokopisi
Gemiadamları Sağlık Yoklama Belgesi Fotokopisi
Sabıka Kaydı Fotokopisi
4 Adet Fotoğraf (Arka Fon Beyaz Olacak)
Diploma veya Öğrenim Belgesi Fotokopisi
1 Adet Mavi Plastik Dosya