Birleştirilmiş Gemi Güvenlik Eğitimleri (ISPS)


Gemi Güvenlik Eğitimleri (ISPS)

 • Sözleşmenin VI/6 Kuralı ve Kod Bölümünün A-VI/6 Kısmı hükmü uyarınca; tüm gemiadamları,
 • Güvenlikle İlgili Tanıtım Eğitimi ve Güvenlik Farkındalık Eğitimini görmek zorundadır.Sözleşmenin VI/6 Kuralı ve Kod Bölümünün A-VI/6 Kısmı uyarınca, gemide güvenlik ile ilgili görevler için atanmış gemiadamları,
 • Belirlenmiş Güvenlik Görevleri Eğitiminigörmek zorundadır.Bu hüküm kapsamında;
  a) İçeriği ve süresi Eğitim ve Sınav Yönergesi ile belirlenen belirlenmiş güvenlik görevleri eğitimini İdare tarafından onaylı eğitim kurumlarında gören gemiadamlarına İdare tarafından “Belirlenmiş Güvenlik Görevleri Eğitim Belgesi” verilir.
  b) 1/1/2014 tarihine kadar, güvenlik görevlerine atanmış olarak 1/1/2012 tarihinden önce deniz hizmetine başlamış gemiadamlarından;
 • 1) Güvenlik görevlerine atanmış gemiadamı olarak son üç yıl içerisinde en az altı ay onaylanmış deniz hizmetine sahip olmak veya,
 • 2) Güvenlikle ilgili deniz hizmetine eşdeğer görevde ve sürede hizmet yapmış olmak,
 • 3) Onaylanmış eğitim veya sınavı geçmek,
  Şartlarından birini yerine getiren gemiadamlarına “Belirlenmiş Güvenlik Görevleri Belgesi” doğrudan verilir.

Güvenlik Tanıtım Eğitimi, Güvenlik Farkındalık Eğitimi ve Belirlenmiş Güvenlik Görevleri Eğitimi Müfredatı birleştirilerek “Birleştirilmiş Gemi Güvenlik Eğitimleri” adı altında tek bir müfredat halinde verilebilir. Bu durumda bu eğitimler 2 günde toplam 16 saatte verilir.

Birleştirilmiş Gemi Güvenlik Eğitimlerine katılmak için gerekli belgeler:

Nüfus Cüzdan Fotokopisi
Sağlık Raporu Fotokopisi
Sabıka Kaydı Fotokopisi
Gemi adamı Cüzdan Fotokopisi
4 Adet Fotoğraf (Arka Fon Beyaz Olacak)
1 Adet Mavi Plastik Dosya