İlkel Yapılı Ahşap Tekneler Hk.


T.C Ulaştırma,Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Deniz ve İç Sular Düzenleme Genel Müdürlüğü’nün 31.01.2018 tarih ve E.69066 sayılı yazısı ile,

Türk Bayraklı ticari yatların Yunanistan tarafından Paris Liman Devleti Kontrolü Memorandumu (Paris MoU) kapsamında Liman Devleti Denetimine tutulduğu ve bu kapsamda 2016 yılında 2, 2017 yılında ise 4 ticari yatın tutulduğu, söz konusu yatların yapı malzemeleri ve yat yapım teknikleri bakımından uluslararası birtakım gereklilikleri karşılayamamaları sebebiyle yeni bir cins tanımın gerekliliği ortaya çıkmış ve bu doğrultuda;

  • Yatlar başlığı altında “İlkel Yapılı Ahşap Gemi” (Wooden Ship of Primitive Build) tanımı eklendiği ve bu düzenleme ile yeni düzenlenecek olan Denize Elverişlilik Belgelerinde Non- SOLAS Ship/ Wooden Ship of Primitive Build and not carrying SOLAS Convention Certificates (SOLAS dışı tekne, İlkel Yapılı Ahşap Tekne ve SOLAS Konvansiyon Sertifikası taşımayan) ifadesi yer alacaktır.
  • Söz konusu ilkel yapılı teknelerin almış oldukları tüm belgelerin ( Denize Elverişlilik Belgesi, Tonilata Belgesi, Bağlama Kütüğü Belgesi vs.) DEĞİŞTİRİLECEĞİ, belge değişimlerinin ivedilikle tamamlanması,
  • Bahse konu olan yatlara önceden düzenlenen Uluslararası Emniyet Yönetimi Belgesi (SMC) , Şirket Uygunluk Belgesi (DOC) Uluslararası Yolcu Gemisi Emniyet Belgesi (ISPSSC), Uluslararası Gemi Güvenlik Belgesi (ISSC), Operasyonel Kısıtlamalar Belgesi (Operational Limitation) ve Sürekli Özel Kayıt Belgesi (CSR) gibi belgelerin İPTAL EDİLECEĞİ,
  • Bahsi geçen gemilere “İlkel Yapılı Ahşap Gemi Emniyet Belgesi “ (Wooden Ship of Primitive Build Safety Certificate) verilecegi,
  • Bu yatların gemiadamları donatanlarının ise “Gemilerin Gemiadamları ile Donatılmasına İlişkin Yönerge ‘de belirtilen Ticari Yat başlığı altındaki tabloya göre yapılacağı belirtilmiştir.

Bu kapsam dışında oluşturulan İlkel Yapılı Ahşap Gemilerin yurt dışına çıkışlarına ise BAKANLIKLARCA İCRA EDİLEN ÖN SÖRVEYLER ile karar verilecektir.

Bahse konu olan yazı ile ilgili ek bilgilere;

http://www.denizticaretodasi.org.tr/Sayfalar/sirkulerdetay.aspx?DUYURU=10349&KATEGORI=;#GENEL;#GUVENLIK;#LIMAN;#TEKNIK;#GEMIADAMLARI;#MEVZUATDUYURULARI;#TICARI;#

linkini kullanarak erişebilirsiniz.