Türk Bayraklı Gemilerin Tutulmalarının Engellenmesi Hk. Duyuru


Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Deniz ve İçsular Düzenleme Genel Müdürlüğü’nün 28.09.2016 tarih ve 69666 sayılı yazıları ile, gemi işleticileri tarafından Türk Bayraklı gemilere PSC uygulamaları esnasında, tutulmalarına esas herhangi bir madde olduğunda, an itibariyle şirket yetkilileri / gemi kaptanı tarafından telefon ile Deniz ve İçsular Düzenleme Genel Müdürlüğü’nden ilgili uzmanlar ile irtibata geçilmesinin bildirildiği,

Paris Liman Devleti Kontrolü (Paris MOU)’da tutulan gemi sayısının 2017 yılında günümüz itibariyle 8’e ulaştığı, bu durumun Türk bayraklı gemilerin Paris MOU Beyaz listesindeki konumunun sürdürülmesini olumsuz etkilediği. Bu tutulmalarda, 28.09.2016 tarih ve 69666 sayılı yazılarında belirtilen hususa Odamıza kayıtlı bazı gemi sahibi / işleticileri tarafından gerekli hassasiyetin gösterilmediği, gemi tutulmadan önce Gemi Denetim Daire Başkanlığı’na bilgi verilmediği,

Paris MOU limanlarına gidecek Türk Bayraklı gemilerin işleticileri/kaptanlarının söz konusu limanlara girmeden önce ve denetime tabi olma durumunda Deniz ve îçsular Düzenleme Genel Müdürlüğü’nden Daire Başkanı Yılmaz TAŞÇI (Tel: 0 532 776 22 17, e-posta: yilmaztasci@mnail.com) ve Koordinatör Hayri HASANDAYIOĞLU (Tel: 0 533 512 61 78, e- posta: havri.hasandayioglu@udhb.gov.tr) ile iletişime geçmeleri gerektiği,

Paris MOU limanlarında denetlenen Türk Bayraklı gemilerin tutulması durumunda Deniz ve İçsular Düzenleme Genel Müdürlüğü’nce;

  1. Tutulmada ihmali bulunan gemi kaptanı / ilgili personelin Gemiadamı Disiplin Kuruluna sevk edileceği,
  2. Tutulmanın gemi işletmesi kaynaklı olması durumunda, Deniz ve İçsular Düzenleme Genel Müdürlüğünün değerlendirmesine müteakip şirketin Emniyet Uyum Belgesinin (DOC) iptal edilebileceği,
  3. Deniz ve İçsular Düzenleme Genel Müdürlüğünce yapılan değerlendirmede tutulmanın geminin klas kuruluşu ile ilgili olduğu, kuruluşun verdiği belgedeki sörvey eksikliklerinden / ihmalinden kaynaklandığı durumlarda;

 

a) Geminin kalkışını sağlamaya yönelik sörvey ile gerçekleştirilecek program dışı sörveylerin klas kuruluşlarınca ücretsiz olarak gerçekleştirilmesi,

b)PSC tutulmaları sonucunda Yetkilendirilmiş Kuruluşun performansının kötüleştiğinin değerlendirilmesi halinde, ilgi (b) Yönetmeliğin Madde 26 kapsamında yetkilerin askıya alınması, Madde 27 kapsamında yetkilerin iptal edilmesi hususlarının uygulanacağının bilinmesi gerekmektedir.

Türk Bayraklı gemilerin Paris MOU limanlarında tutulmalarının engellenmesi ile Beyaz Listedeki durumumuzun sürdürülebilmesini temin için yukarıda anılan hususlara titizlikle uyulması konusunda üyelerimizi bilgilendiririz.