Muğla Büyükşehir Belediye Başkanlığı Ulaşım Koordinasyon Merkezi Kararı Hk.


23.06.2017 tarih ve 2017/4-265 sayılı karar doğrultusunda, “Yolcu Motoru Hat Kullanımı Geçici İzin Ruhsatnamesi” talebinde bulunan ve ilgili şartları taşıyan kooperatif üyesi tekne donatanlarının Çevre ve Orman Bakanlığı Özel Çevre Koruma Kurumu Başkanlığı’nın 10.12.2010 Tarih ve 6624 sayılı yazının ekinde belirtilen Gökova Özel Çevre Koruma Bölgesi Akyaka Kadın Azmağı Koruma ve Kullanma Esaslarının 6. maddesinde belirtilen; 14 ‘den fazla olması halinde her iki kooperatifin belirleyeceği günlük 7 adet “Yolcu Motoru Hat Kullanımı Geçici İzin Ruhsatnamesi” sahibi teknenin çalışmasına OY BİRLİĞİ ile karar verilmiştir.