Kısa Mesafe Telsiz Sınavı Hk.


Deniz ve İçsular Düzenleme Genel Müdürlüğü’nün 15.09.2017 tarih ve E.74232 sayılı yazısı ile Gemilerin Gemiadamları ile Donatılmasına İlişkin Yönerge doğrultusunda, Kısa Mesafe Telsiz Operatörü yeterlilik belgesi bulundurma zorunluluğu bulunan balıkçı gemilerinde çalışan gemiadamlarına;

Marmaris Liman Başkanlığı’nda 16/10/2017 tarihinde saat 14:00 da Kısa Mesafe Telsiz Operatörü Yeterlilik Sınavı (Çoktan Seçmeli Sınav usulünde) yapılacaktır.

Sınav Başvuru tarihleri; 03/10/2017 – 12/10/2017 tarihleri arasında olup, başvuru için istenen belgeler şu şekildedir;

  • Gemiadamının çalıştığı balıkçı gemisinin Denize Elverişlilik Belge fotokopisi
  • Gemiadamının çalıştığı gemiye ait Liman Çıkış Belgeleri (LÇB)
  • Sağlık Raporu (KBB ve Göz Uzman doktor onaylı)
  • Harç Dekontu (50 TL)
  • Kimlik Fotokopisi
  • Fotograf (2 adet )